Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

2015-04-02 22:32:46
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RIiGP.6220.2.2017.MG

2017-07-03 14:37:07
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2015-04-21 15:03:59
Zawiadomienie - Obwieszczenie RGP.6220.3.2015.MG

Zawiadomienie - Obwieszczenie RGP.6220.3.2015.MG o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2015-12-23 10:39:57
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji: "

„Budowa hali montażowej na dz. nr 64/7 położonej w miejscowości Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne”.

2016-02-22 11:36:15
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2015-04-15 16:12:42
ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2015-03-10 07:35:41
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RIiGP.6220.2.2018.MG z dnia 11.10.2018 r.

„Utworzenie punktu skupu złomu na  terenie działki 125/3 obręb Bobrowiec”

2018-10-11 13:56:59
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RIiGP.6220.1.2018.MG z dnia 20.07.2018 r.

„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na halę z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego na  terenie działki 49/9, obręb Kopytkowo”

2018-07-20 08:36:16
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn."Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"

 

Wójt Gminy Smętowo Graniczne oraz Stowarzyszenie Eko- Inicjatywa zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”.

Termin: 10 marzec 2016 r.

Miejsce: Centrum Historyczno- Edukacyjne we Frący

2016-02-18 14:26:09