Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RGP.6220.1.2015.MG

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2015.02.09 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadamiające, iż w dniu  06.02.2015 r. na wniosek  AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10 reprezentowanej przez Panią Edytę Wójcik zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

 

2015-02-12 19:20:46
OŚ.6220.01.01.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wójta Gminy Skórcz  z dnia 2015.02.12 dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo"

2015-02-12 19:35:33
OŚ.6220.01.02.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórcz z dnia 2015.02.12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo".

2015-02-12 19:44:30
Zaproszenie do konsultacji

2015-02-27 12:12:19
VI/28/2015

UCHWAŁA   NR  VI/28/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu gminy Smętowo Graniczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2015-03-06 19:39:21
ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2015-03-10 07:35:41
ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

2015-04-02 22:32:46
„Dotacje – przydomowe oczyszczalnie ścieków”

INFORMACJA  dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne

2015-04-09 10:14:50
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2015-04-15 16:12:42
Postanowienie

stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

2015-04-15 16:17:54