Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXXII/225/2017

UCHWAŁA NR XXXII/225/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/138/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany jednostki budżetowej Administracja Oświaty i Wychowania w Smętowie Granicznym, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Smętowo Graniczne

2017-12-29 08:43:18
XXXII/224/2017

UCHWAŁA NR XXXII/224/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smętowo Graniczne w 2018 roku”

2017-12-29 08:42:19
XXXII/223/2017

UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2018 rok

2017-12-29 08:37:06
XXXII/222/2017

UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Smętowo Graniczne na rok 2018

2017-12-29 08:28:53
XXXII/218/201

UCHWAŁA NR XXXII/218/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne

2017-12-28 13:11:20
XXXII/219/2017

UCHWAŁA NR XXXII/219/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smętowo Graniczne na rok 2018

2017-12-28 13:08:19
XXXII/221/2017

UCHWAŁA NR XXXII/221/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne

2017-12-28 12:54:41
XXXII/220/2017

UCHWAŁA NR XXXII/220/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

2017-12-28 12:52:07
XXXI/217/2017

UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2017-11-15 10:51:11
XXXI/216/2017

UCHWAŁA NR XXXI/216/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionce

2017-11-15 10:50:06