Wykaz numerów telefonów 

 

 

SEKRETARIAT

tel. 58 56-19-033 wew. 10

fax 58 56-19-520

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej: tel. (58) 56-19-033 wew. 20

Ochrona środowiska i planowanie przestrzenne: tel. (58) 56-00-279

Utrzymanie dróg, woda i ścieki: tel. (58) 56-00-279

Inwestycje: tel. (58) 56-00-279

Gospodarka nieruchomościami: tel. (58) 56-00-279

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Odpady komunalne, woda i ścieki: tel. (58) 56-19-033 wew. 28 

Inkasent: tel. 883-348-909

Konwserwatorzy - Oczyszczalnia Ścieków: tel. 883-348-954, tel.  600-264-229

Konserwatorzy - Hydrofornia tel. 600-345-656,  tel. 883-348-897

 

REFERAT ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY

Kierownik Referatu Organizacyjno - Gospodarczego: tel. (58) 56-19-033 wew. 27

Administrowanie mieniem gminy: tel. (58) 56-19-033 wew. 21

 

REFERAT SPRAW FINANSOWYCH

Skarbnik Gminy: tel. (58) 56-00-705

Księgowość budżetowa, płace: tel. (58) 56-19-033 wew. 12

Wymiar podatków i opłat lokalnych: tel. (58)56-19-033 wew. 14

Księgowość podatkowa, windykacja: tel. (58) 56-00-278

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kadry i obsługa organów gminy: tel. (58) 56-19-033  wew. 17

Archiwum zakładowe, redakcja BIP: tel. (58) 56-19-033 wew. 10

 

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Promocja Gminy, kontakt z mediami, imprezy masowe tel. 58 56-19-033 wew. 25

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: tel. (58) 56-19-047

Ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, kwalifikacja wojskowa: tel. (58) 56-19-047

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 635
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Smętowo Graniczne
Osoba wprowadzająca informację : Marta Świderska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Świderska
Czas wytworzenia: 2017-01-26 09:34:21
Czas publikacji: 2018-06-12 08:17:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak