Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
99/2017

Zarządzenie NR 99/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont Urzędu Gminy Smętowo Graniczne oraz plan kont Budżetu Gminy Smętowo Graniczne.

2019-01-03 15:28:32
88/2017

Zarządzenie NR 88/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdzałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne"

2019-01-03 15:24:54
86/2017

Zarządzenie NR 86/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

2019-01-03 15:21:40
71/2017

Zarządzenie NR 71/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego Gminy Smętowo Graniczne

2019-01-03 15:18:56
55/2017

Zarządzenie NR 55/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 23 czarwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ściłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego

2019-01-03 15:15:19
39/2017

Zarządzenie NR 39/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie cofnięcia uprawnień w zakresie powierzenia niektórych kompetencji wójta - zastępcy wójta sekretarzowi gminy

2019-01-03 15:11:26
34/2017

Zarządzenie NR 34/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

2019-01-03 15:08:40
33/2017

Zarządzenie NR 33/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 19 kwietnia 2017 r. w spawie zatwierdzenia "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym"

2019-01-03 15:01:51
19/2017

Zarządzenie NR 19/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne"

2019-01-03 14:57:03
83B/2017

ZARZĄDZENIE NR 83B/2017 WÓJTA GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 9 listopada 2017 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Smętowo Graniczne

2018-08-14 07:50:17