Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XV/100/2016

Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Instytucji Kultury pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy w Smętowie Granicznym.

2017-04-06 12:13:25
XXIII/150/2016

UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r.

2016-12-27 08:32:54
XXIII/151/2016

UCHWAŁA NR XXIII/151/2016 RADY GMINY  SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne

2016-12-27 08:27:57
XXIII/149/2016

UCHWAŁA NR XXIII/149/2016 RADY GMINY  SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smętowo Graniczne na rok 2017

2016-12-27 08:22:29
XXIII/148/2016

UCHWAŁA NR XXIII/148/2016 RADY GMINY  SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne

2016-12-27 08:16:12
XXIII/152/2016

UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Smętowo Graniczne na rok 2017

2016-12-22 15:00:50
XXIII/155/2016

Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/134/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia  09 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smętowo Graniczne oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów.

2016-12-22 14:59:50
XXIII/154/2016

Uchwała XXIII/154/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smętowo Graniczne w 2017 roku”

2016-12-22 12:20:57
XXIII/153/2016

Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2017 rok

2016-12-22 11:59:05
XXIII/156/2016

Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Smętowo Graniczne  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Smętowo Graniczne do realizacji projektu „Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie Smętowo Graniczne”

2016-12-22 11:53:23