Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
89/2014

Zarządzenie nr 89/2014 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-11-13 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, przez Urząd Gminy.

2016-06-23 10:24:57
95/2014

Zarządzenie nr 95/2014 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-11-25 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40A Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 maja 2014r, w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

2015-12-01 13:17:13
90/2014

Zarządzenie nr 90/2014  Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-11-14 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz projektu budżetu gminy na rok 2015

2015-12-01 13:14:06
99/2014

Zarządzenie nr 99/2014 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-12-10 w sprawie powołania komisji przetargowej

2015-12-01 13:11:11
97/2014

Zarządzenie nr 97/2014 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-12-08 w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i przekazania ich jednostkom organizacyjnym do administrowania i używania.

2015-12-01 13:10:20
100/2014

Zarządzenie nr 100/2014  Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-12-15 w sprawie  zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy i podjęcia działań zmierzających do likwidacji jej skutków

2015-12-01 13:08:46
103/2014

Zarządzenie nr 103/2014 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-12-31 w sprawie powołania komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze i określenie zakresu jej  działania.

2015-12-01 13:07:45
104/2014

Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2014-12-31 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym

2015-12-01 12:57:21
107/2014

Zarządzenie nr 107/2014 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu czasu pracy Urzędu Gminy Smętowo Graniczne w 2015 roku

2015-11-19 15:16:49
80/2014 - 2014-10-20 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

2015-11-18 10:26:01