Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
16/2013 - 2013-03-20 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Smętowo Graniczne za rok 2012.

2018-09-05 15:57:59
6/2013 - 2013-01-23 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

2015-11-18 10:26:00
73/2013 - 2013-12-11 w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo Graniczne dla fragmentu wsi Kopytkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2015-11-18 10:26:00
64/2013 - 2013-10-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

2015-11-18 10:26:00
41A - 2013-07-15 w sprawie zmiany zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infrastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą, dojściami i dojazdami, parkingiem”

2015-11-18 10:26:00
75/2013 - 2013-12-18 W sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Modernizacja istniejącego budynku w Kościelnej Jani z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu".

2015-11-18 10:26:00
11/2013 - 2013-02-14 zmieniające Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne oraz powołania komisji socjalnej.

2015-11-18 10:26:00
26/2013 - 2013-04-26 w sprawie zmiany zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infrastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą, dojściami i dojazdami, parkingiem”

2015-11-18 10:26:00
12/2013 - 2013-02-15 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

2015-11-18 10:26:00
67/2013 - 2013-11-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

2015-11-18 10:26:00