Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXX/230/2014

Uchwała Nr XXX/230/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r.

2015-11-30 10:29:50
XXX/231/2014

Uchwała Nr XXX/231/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne na lata 2014–2022

2015-11-30 10:28:53
XXX/235/2014

Uchwała Nr XXX/235/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

2015-11-30 10:28:20
XXX/236/2014

UCHWAŁA Nr XXX/236/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne Nr XIV/114/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2015-11-30 10:27:17
XXX/237/2014

Uchwała nr XXX/237/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Smętowo Graniczne ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Chata Kociewia”

2015-11-30 10:26:28
XXX/232/2014

UCHWAŁA Nr XXX/232/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2015-11-30 10:25:52
XXXI/239/2014

Uchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2015-11-30 10:24:52
XXX/233/2014

UCHWAŁA Nr XXX/233/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2015-11-30 10:24:22
XXX/234/2014

UCHWAŁA Nr XXX/234/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2015-11-30 10:22:39
XXXI/238/2014

Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na ,,Budowę drogi ul. Kosznickiego w Smętowie Granicznym”

2015-11-30 10:15:12