Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XIX/156/2013

UCHWAŁA NR XIX/156/2013 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Z DNIA 6 lutego 2013 ROKU w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego

2015-11-30 13:17:52
XIX/157/2013

Uchwała Nr XIX/157/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r.

2015-11-30 13:17:09
XIX/158/2013

UCHWAŁA NR XIX/158/2013 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego.

2015-11-30 13:16:33
XX/160/2013

Uchwała Nr XX/160/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r.

2015-11-30 13:15:58
XX/162/2013

Uchwała Nr XX/162/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy - Porozumienia Gminy Smętowo Graniczne z Ochotniczą Strażą Pożarną w Smętowie Granicznym i Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku.

2015-11-30 13:15:24
XX/162/2013

Uchwała Nr XX/162/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy - Porozumienia Gminy Smętowo Graniczne z Ochotniczą Strażą Pożarną w Smętowie Granicznym i Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku.

2015-11-30 13:14:49
XX/163/2013

Uchwała Nr XX/163/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

2015-11-30 13:14:15
XX/167//2013

UCHWAŁA NR XX/167//2013 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Smętowo Graniczne.

2015-11-30 13:13:43
XX/166/2013

Uchwała Nr XX/166/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2015-11-30 13:12:59
XX/165/2013

Uchwała Nr XX/165/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne położonej w miejscowości Kościelna Jania

2015-11-30 13:12:17