Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XI/87/2012

Uchwała Nr XI/87/2012 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne

2015-12-01 09:41:59
XI/88/2012

Uchwała Nr XI/88/2012 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.

2015-12-01 09:40:58
XI/89/2012

Uchwała Nr XI/89/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne na lata 2012–2021

2015-12-01 09:40:15
XII/98/2012

Uchwała Nr XII/98/2012 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Smętowo Graniczne, dz. Nr 95, 98, obręb Kopytkowo, dz. Nr 29/2, obręb Smętówko.

2015-12-01 09:39:28
XII/100/2012

Uchwała Nr XII/100/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smętowo Graniczne w 2012 roku”.

2015-12-01 09:38:51
XII/99/2012

UCHWAŁA NR XII/99/2012 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 28 marca 2012 roku W sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kościelna Jania na lata 2009-2016

2015-12-01 09:37:01
XII/96/2012

Uchwała Nr XII/96/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta Gminy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne.

2015-12-01 09:34:11
XII/97/2012

Uchwała Nr XII/97/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne położonej w miejscowości Bobrowiec.

2015-12-01 09:33:40
XII/95/2012

Uchwała XII/95/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne położonej w miejscowości Kopytkowo.

2015-12-01 09:33:09
XII/93/2012

UCHWAŁA NR XII/93/2012 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego.

2015-12-01 09:10:06