Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
IX/61/2011

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Smętowo Graniczne

2016-08-05 11:30:25
V/24/2011

UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego.

2015-12-01 12:39:37
VI/38/2011

Uchwała Nr VI/38/2011 Rada Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 maja 2011 w sprawie: sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

2015-12-01 12:38:59
IV/18/2011

U C H W A Ł A NR IV/18/2011 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Z DNIA 17 LUTEGO 2011 ROKU  w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości.

2015-12-01 12:38:21
VI/37/2011

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne

2015-12-01 12:37:37
VI/31/2011

UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy Smętowo Graniczne oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2015-12-01 12:35:16
IV/20/2011

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.

2015-12-01 12:34:35
V/26/2011

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budŜetu gminy na 2011r.

2015-12-01 12:27:15
VI/36/2011

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Smętowo Graniczne dla fragmentu wsi Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne

2015-12-01 12:26:30
V/23/2011

UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kopytkowie.

2015-12-01 12:25:54