Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXXII/220/2010

Uchwała Nr XXXII/220/2010 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kopytkowie.

2015-11-26 10:03:46
XXXII/221/2010

Uchwała Nr XXXII/221/2010 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kopytkowie.

2015-11-26 10:02:57
XXXII/223/10

Uchwała nr XXXII/223/10 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzania do realizacji przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym projektu pn. „Wykonanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

2015-11-26 10:02:13
XXXII/224/10

Uchwała nr XXXII/224/10 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzania do realizacji przez Samorządowe Przedszkole w Smętowie Granicznym projektu pn. „Trzy małe przedszkola w Gminie Smętowo Graniczne” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

2015-11-26 10:01:18
XXXII/219/2010

Uchwała Nr XXXII/219/2010 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

2015-11-26 09:59:27
XXXII/218/10

Uchwała Nr XXXII/218/10 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY – aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Smętowo Graniczne”

2015-11-26 09:58:32
XXXII/222/10

Uchwała nr XXXII/222/10 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Smętowo Graniczne

2015-11-26 09:57:31
XXXIII/225/2010

Uchwała Nr XXXIII/225/2010 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

2015-11-26 09:28:42
XXXIII/226/2010

Uchwała Nr XXXIII/226/2010 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

2015-11-26 09:27:57
XXXIII/227/10

Uchwała Nr XXXIII/227/10 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, dla których zarządcą jest Gmina Smętowo Graniczne.

2015-11-26 09:27:12