Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXX/206/2009

Uchwała nr XXX/206/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska gminnego

2015-11-24 15:18:30
XXX/205/2009

Uchwała nr XXX/205/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Smętowo Graniczne na 2010 rok

2015-11-24 15:17:40
XXX/204/2009

Uchwała nr XXX/204/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

2015-11-24 15:16:02
XXX/203/2009

Uchwała nr XXX/203/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych

2015-11-24 15:14:51
XXX/208/2009

Uchwała nr XXX/208/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Lalkowy

2015-11-24 15:04:52
XXX/209/2009

Uchwała nr XXX/209/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kościelna Jania

2015-11-24 15:03:54
XXX/210/2009

Uchwała nr XXX/210/2009 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym, ul. Gdańska 21

2015-11-24 14:58:29
XXX/211/2009

Uchwała nr XXX/211/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Statutowej

2015-11-24 14:54:43
XXXI/212/2009

Uchwała nr XXXI/212/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

2015-11-24 14:39:24
XXXI/213/2009

Uchwała nr XXXI/213/2009 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

2015-11-24 14:38:29