Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RIiGP.6733.1.2016.MG

Obwieszczenie Wójta Gminy Smętowo Graniczne w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"Budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie słupa nn 0,4 kV, przebudowie linii napowietrznych SN i nn, na dz. nr 42, 229 obręb Rynkówka, dz. nr 92, 93/1, 93/8, obręb Frąca, Gmina Smętowo Graniczne".

2016-03-22 13:44:55
RGP.6220.1.2.2015.MG

Decyzja dot. inwestycji pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne".

 

 

2016-03-15 14:30:24
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji: "

„Budowa hali montażowej na dz. nr 64/7 położonej w miejscowości Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne”.

2016-02-22 11:36:15
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn."Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"

 

Wójt Gminy Smętowo Graniczne oraz Stowarzyszenie Eko- Inicjatywa zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”.

Termin: 10 marzec 2016 r.

Miejsce: Centrum Historyczno- Edukacyjne we Frący

2016-02-18 14:26:09
RGP.6220.3.2015.MG

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-02-01 15:02:26
Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dotyczący przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016)

2016-02-01 08:25:04
Zawiadomienie - Obwieszczenie RGP.6220.3.2015.MG

Zawiadomienie - Obwieszczenie RGP.6220.3.2015.MG o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2015-12-23 10:39:57
Decyzja RGP.6220.1.1.2015.MG

”Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

2015-08-04 13:07:16
RGP.6220.1.2015.MG

 OBWIESZCZENIE informujące ,iż w dniu 27.05.2015 r. została wydana decyzja Nr RGP.6220.1.2015.MG przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

2015-05-28 09:29:45
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2015-04-21 15:03:59