Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RIiGP.6220.2.2017.MG

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-05-10 08:12:25
RIiGP.6220.1.2017.MG

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-04-25 13:29:16
RIiGP.6220.2.2016.MG

Obwieszczenie Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 10.03.2017r. w sprawie "Pzrebudowy drogi powiatowej 2730G, odcinek Bobrowiec - Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne", dz. Nr 56/2, obręb Bobrowiec, dz. Nr 27/3, obręb Kopytkowo".

2017-03-10 13:40:49
Formularz oferty - azbest

2017-03-06 10:58:36
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

2017-02-15 16:50:41
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko

2017-01-04 16:54:35
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

 

Konsultacje społeczne projektu pn. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

 

2016-10-19 14:59:35
RIiGP.6220.1.2016.MG

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji Nr RIiGP.6220.1.2016.MG przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali  montażowej na dz. nr 64/7 położonej w miejscowości Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne”.

2016-04-28 08:40:09
RIiGP.6220.1.2016.MG

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia:

„Budowa hali montażowej na dz. nr 64/7 położonej w miejscowości Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne”.

2016-04-18 13:27:09
RIiGP.6220.1.2016.MG

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2016-04-12 11:39:54