Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie zawieszające Postępowanie RIiGP.6220.1.2018.MG

2018-12-14 14:07:55
Postanowienie RIiGP.6220.1.2018.MG

2018-12-14 14:07:35
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RIiGP.6220.2.2018.MG z dnia 11.10.2018 r.

„Utworzenie punktu skupu złomu na  terenie działki 125/3 obręb Bobrowiec”

2018-10-11 13:56:59
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RIiGP.6220.1.2018.MG z dnia 20.07.2018 r.

„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na halę z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego na  terenie działki 49/9, obręb Kopytkowo”

2018-07-20 08:36:16
Formularz oferty - azbest

2018-05-16 12:19:04
Obwieszczenie RIiGP.6220.2.2017.MG

2017-08-01 11:05:23
Obwieszczenie RIiGP.6220.2.2017.MG

2017-07-10 10:57:39
Postanowienie RIiGP.6220.2.2017.MG

2017-07-03 14:38:47
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RIiGP.6220.2.2017.MG

2017-07-03 14:37:07
RIiGP.6220.1.2017.MG

Obwieszczenie Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 24.05.2017r. dot. „Budowy ciągu rowerowego przy drodze powiatowej 2728G,  na odcinku Frąca - Lalkowy, dz. Nr 98/3, obręb Frąca, dz. Nr 2, obręb Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne”

2017-05-25 14:44:52
RIiGP.6220.2.2017.MG

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-05-10 08:12:25
RIiGP.6220.1.2017.MG

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-04-25 13:29:16
RIiGP.6220.2.2016.MG

Obwieszczenie Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 10.03.2017r. w sprawie "Pzrebudowy drogi powiatowej 2730G, odcinek Bobrowiec - Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne", dz. Nr 56/2, obręb Bobrowiec, dz. Nr 27/3, obręb Kopytkowo".

2017-03-10 13:40:49
Formularz oferty - azbest

2017-03-06 10:58:36
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

2017-02-15 16:50:41
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko

2017-01-04 16:54:35
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

 

Konsultacje społeczne projektu pn. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

 

2016-10-19 14:59:35
RIiGP.6220.1.2016.MG

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji Nr RIiGP.6220.1.2016.MG przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali  montażowej na dz. nr 64/7 położonej w miejscowości Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne”.

2016-04-28 08:40:09
RIiGP.6220.1.2016.MG

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia:

„Budowa hali montażowej na dz. nr 64/7 położonej w miejscowości Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne”.

2016-04-18 13:27:09
RIiGP.6220.1.2016.MG

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2016-04-12 11:39:54
RIiGP.6733.1.2016.MG

Obwieszczenie Wójta Gminy Smętowo Graniczne w sprawie wszęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"Budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie słupa nn 0,4 kV, przebudowie linii napowietrznych SN i nn, na dz. nr 42, 229 obręb Rynkówka, dz. nr 92, 93/1, 93/8, obręb Frąca, Gmina Smętowo Graniczne".

2016-03-22 13:44:55
RGP.6220.1.2.2015.MG

Decyzja dot. inwestycji pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne".

 

 

2016-03-15 14:30:24
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji: "

„Budowa hali montażowej na dz. nr 64/7 położonej w miejscowości Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne”.

2016-02-22 11:36:15
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn."Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi"

 

Wójt Gminy Smętowo Graniczne oraz Stowarzyszenie Eko- Inicjatywa zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”.

Termin: 10 marzec 2016 r.

Miejsce: Centrum Historyczno- Edukacyjne we Frący

2016-02-18 14:26:09
RGP.6220.3.2015.MG

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-02-01 15:02:26
Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dotyczący przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016)

2016-02-01 08:25:04
Zawiadomienie - Obwieszczenie RGP.6220.3.2015.MG

Zawiadomienie - Obwieszczenie RGP.6220.3.2015.MG o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2015-12-23 10:39:57
Decyzja RGP.6220.1.1.2015.MG

”Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

2015-08-04 13:07:16
RGP.6220.1.2015.MG

 OBWIESZCZENIE informujące ,iż w dniu 27.05.2015 r. została wydana decyzja Nr RGP.6220.1.2015.MG przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

2015-05-28 09:29:45
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2015-04-21 15:03:59
Postanowienie

stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

2015-04-15 16:17:54
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowień w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2015-04-15 16:12:42
„Dotacje – przydomowe oczyszczalnie ścieków”

INFORMACJA  dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne

2015-04-09 10:14:50
ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

2015-04-02 22:32:46
ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

2015-03-10 07:35:41
VI/28/2015

UCHWAŁA   NR  VI/28/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu gminy Smętowo Graniczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2015-03-06 19:39:21
Zaproszenie do konsultacji

2015-02-27 12:12:19
OŚ.6220.01.02.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórcz z dnia 2015.02.12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo".

2015-02-12 19:44:30
OŚ.6220.01.01.2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wójta Gminy Skórcz  z dnia 2015.02.12 dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo"

2015-02-12 19:35:33
RGP.6220.1.2015.MG

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 2015.02.09 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadamiające, iż w dniu  06.02.2015 r. na wniosek  AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10 reprezentowanej przez Panią Edytę Wójcik zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew. 11/3 w miejscowości Smętowo Graniczne, Gmina Smętowo Graniczne”

 

2015-02-12 19:20:46
10 20 30 40 50 Wyników