Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne 

 

 

Witamy Państwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.

  

Informacje o gminie Smętowo Graniczne możecie Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.smetowograniczne.pl

 

Zgodnie z ustawą o o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.

 

 Podstawą funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej są następujące akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 61:
  1.  Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619 z późn. zmianami).

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1377
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Smętowo Graniczne
Osoba wprowadzająca informację : Marta Świderska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Świderska
Czas wytworzenia: 2015-09-28 08:26:11
Czas publikacji: 2015-10-09 08:40:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak