Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XIV/87/2015

Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Smętowo Graniczne na rok 2016.

2016-01-07 12:50:24
XIV/86/2015

Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy  Smętowo Graniczne z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne na lata 2015–2025

2016-01-05 10:12:55
XIV/85/2015

Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r.

2016-01-05 10:08:07
XIV/88/2015

Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2016 rok

2016-01-04 15:32:17
XIII/84/2015

Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Instytucji Kultury pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy w Smętowie Granicznym

2015-12-30 16:15:14
XIII/79/2015

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XII/71/2015 z dnia 18 listopada 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smętowo Graniczne

2015-12-18 13:30:57
XIII/78/2015

Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy  Smętowo Granicznen z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smętowo Graniczne na rok 2016

2015-12-18 13:29:17
XIII/77/2015

 Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy  Smętowo Graniczne z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne

2015-12-18 13:26:43
XIII/83/2015

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

2015-12-18 11:10:08
XIII/82/2015

UCHWAŁA Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne  z  dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Smętowo Graniczne na lata 2016 – 2018

2015-12-18 11:07:49